Начало

Родезийски Риджбек Клуб -България е член на

Българската Републиканска Федерация по Кинология (БРФК) и чрез нея на

Международната Федерация по Кинология (FCI)

 

Клубът е юридическо лице, отделно от членовете си, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел в Република България, обединяващо притежателите и любителите на кучета от породата „Родезийски Риджбек” (с международно наименование „Rhodesian Ridgeback”).
Членовете на клуба се ръководят от действащото законодателство в Република България, Уставите, Правилниците и другите нормативни документи и разпоредби на Българската Републиканска Федерация по Кинология /БРФК/ и FCI /Federation Cynologique Internationale – Международна Федерация по Кинология/, които приемат като свое легитимно върховенство.

Председател

Петър Василев

Отговорник по развъдната дейност

Владимир Пешев

e-mail:   rrclubbg@gmail.com

телефон за допълнителна информация +359 889 602301  (Десислава Давидова)

Форум за породата:  http://forum.dog.bg/topic/4082-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BA/

FB:   https://www.facebook.com/pages/Rhodesian-Ridgeback-Club-Bulgaria/260184043993479?sk=info

Advertisements